gmina

TCZEW

to gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim

gmina Tczew

to gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim. W skład gminy wchodzi 26 sołectw, które obejmują 36 miejscowości, między innymi Swarożyn, Turze, Bałdowo, Miłobądz i Lubiszewo. Gmina zajmuje nieznacznie ponad 24 % powierzchni powiatu tczewskiego. Liczba mieszkańców waha się w granicach 12 tysięcy osób. Według danych z roku 2005 gmina Tczew ma obszar 170,61 km². Użytki rolne stanowią 80% (13.206 ha: grunty orne – 10.260 ha, sady – 669 ha, łąki i pastwiska – 1669 ha), zaś użytki leśne to 14% (2.517 ha). Pozostały obszar zajmują grunty zabudowane i zurbanizowane (685 ha, w tym mieszkaniowe – 37 ha oraz tereny przemysłowe – 30 ha) oraz jeziora i grunty pod wodami (338 ha).